Expertized!

Beter Teamwerk

Teamprestaties, Coaching & Facilitering

80% van de teamprestaties wordt bepaald door de samenstelling van het team. Wij bieden een handvol voorwaarden die teams kunnen vervullen, die in het gunstigste geval leiden tot briljante samenwerking en werkelijk betekenisvolle verwondering.

* Gebaseerd op tientallen jaren onderzoek van Ruth Wageman en
* Richard Hackman van Harvard University

Better Teaming

Wist je dat slechts 24% van de teams daadwerkelijk bovenmatig presteert?  

Teams doen ertoe

Wanneer wij met je samenwerken om de prestaties van je team te verbeteren, is het belangrijk om te begrijpen wat de huidige teamprestaties drijft.

Vaak hebben we leiders gehad die suggereerden dat de problemen van hun team te wijten waren aan interpersoonlijke onbalans. Alvorens conclusies te trekken, hebben wij vastgesteld dat een evaluatie van het team, met behulp van een robuust en goed onderzocht kader, meestal andere factoren aan het licht brengt.

Er zijn veel instrumenten op de markt om teams en teamprestaties te beoordelen. Sommige zijn ontwikkeld op basis van managementervaring, terwijl andere diepgaand zijn onderzocht. Onze voorkeur gaat uit naar beoordelingsinstrumenten en -methoden die goed zijn onderzocht en onderbouwd met bewijzen. 

Zoals het gezegde luidt: een kampioensteam verslaat elke dag een team van kampioenen! Het is onze taak je te helpen een kampioensteam te worden.

Verbetering van Teamwerk

Bekijk ons heldere en doeltreffende Beter Teamwerk proces
1

Team Leider
Coaching

Meerdere coachingsessies met het management om de ontwikkeling van het team te ondersteunen en de rol als teamleider te verbeteren.

2

Beoordelen van
het Team

Werken met het team, sterktes en kansen voor ontwikkeling identificeren door middel van een gestructureerd beoordelingsproces.

3

Teambuilding & Versterking

Voortbouwen op sterke punten en successen van het team, dichten van gaten die in de teamevaluatie naar voren zijn gekomen.

4

Teamcoaching & Eigenaarschap

Bevorderen en ondersteunen van voortdurend leren door het team, reflectie en groei door het team regelmatig te coachen.

Onze methode

Onze bewezen aanpak van high performing teams, ongeacht het type team dat ze zijn, is gebaseerd op de 6 Conditions Framework developed by Harvard University academics Richard Hackman and Ruth Wageman.

Wanneer deze 6 voorwaarden zijn vervuld, is de kans op succes van je team groter:

  1. Is het een echt team?
  2. Heb je een overtuigend doel?
  3. Heb je de juiste mensen?
  4. Beschik je over de juiste structuren voor je team?
  5. Wordt het ondersteund door de rest van de organisatie?
  6. En heb je toegang tot een team coach?

9 Team momenten

Ontdek wanneer en hoe je jouw team in high performance kunt veranderen

We hebben 9 bepalende momenten in het bestaan van elk team geïdentificeerd. Elk moment heeft een specifieke trigger en vraagt daarom om een specifieke performance focus. Die op zijn beurt een specifieke Coaching en Leer focus vereist. Als je het moment slecht beheert, zal je team falen. Als je op elk moment je team goed aanstuurt, zal je team floreren.

Project team kick-off

Getriggerd door: behoefte om projectteam te vormen en snel tot actie over te gaan.
Waarom het van belang is
Een team tot leven wekken, het doel en het werk met iedereen afstemmen, en betrokkenheid opbouwen, dit alles in een sfeer van psychologische veiligheid.

Focus van support
Een 'echt team' creëren. Duidelijkheid over de scope van het project, rollen van individuen, punten van samenwerking, frequentie van vergaderingen, rapportage en voortgangsbewaking.

Spanningen in de organisatie

Getriggerd door: lack of collaboration between teams, and silo behaviours, impacting organisation-wide outcomes.
Waarom het van belang is
Waarde kan worden gecreëerd of vernietigd in de witte ruimtes van een organisatie of tussen teams en afdelingen wanneer er een gebrek aan duidelijkheid en afstemming is.


Focus van support
Verduidelijk specifieke punten van samenwerking en onderlinge afhankelijkheid en bepaal hoe gezamenlijk succes wordt bereikt. Geef aan wat vandaag in de weg staat, welke nieuwe manieren van werken nodig zijn om organisatiebreed succes te boeken.

De geleerde lessen oogsten

Getriggerd door: het afsluiten van een project, het beëindigen van een belangrijk stuk teamwerk of het ontbinden van het team. 

Waarom het van belang is
Te vaak gaan we van het ene project naar het andere zonder de lessen vast te leggen en te delen, zodat het volgende project een nog groter succes wordt.

Focus van support
Team retrospectief & voortschrijdend leren in kaart brengen.

Een nieuw team lanceren

Getriggerd door: de eerste keer dat een nieuw team samenkomt of een team opnieuw moet worden gelanceerd.
Waarom het van belang is
Snelle afstemming is nodig over wie in het team zit, de rol van het team, een gedeeld begrip van het doel, duidelijkheid over individuele en collectieve resultaten.


Focus van support
Afstemming over het dwingende teamdoel, de verwachtingen van belanghebbenden, autoriteit binnen het team en ontwikkeling van overeengekomen teamnormen of werkwijzen.

Een nieuw team is gevormd

Getriggerd door: reorganisatie, verandering in structuur, lancering van een nieuw project.
Waarom het van belang is
Een goed teamontwerp heeft 80% invloed op de teamprestaties op lange termijn.

Focus van support
Een coachingsgesprek met de teamleider over het waarom van een team, het doel ervan, het werk van het team, de vereiste samenstelling & onderlinge afhankelijkheden.

Midpunt evaluatie

Getriggerd door: highly effective teams pause mid-way through key tasks to reassess and correct their team strategies.
Waarom het van belang is
Het einde is dichterbij dan het begin. Uit onderzoek is gebleken dat teams meer openstaan voor reflectie en koerswijzigingen halverwege hun werk.


Focus van support
Houd een teamretrospectief; "brengt wat ons hier heeft gebracht ons waar we moeten zijn?". Identificeer en implementeer vereiste veranderingen in teamprocessen.

Nieuwe teamleider

Getriggerd door: nieuwe teamleider van extern of intern wordt aangesteld. Of er zijn wijzigingen in de sleutelrollen van teamleden.
Waarom het van belang is
Er is behoefte om de aandacht vast te houden, proces- en prestatieverlies te vermijden en een relatie op te bouwen met de nieuwe leider of leden.

Focus van support
De successen uit het verleden vieren en de lessen vastleggen - wat te beschermen en wat los te laten. (Her)vestig gezagsverhoudingen en besluitvormingsstrategieën.

Externe context is veranderd

Getriggerd door: de bedrijfscontext en/of de eisen van de belanghebbenden zijn veranderd, waardoor de belangrijkste resultaten van het team opnieuw moeten worden beoordeeld.
Waarom het van belang is
Het team moet zijn aandacht verleggen, het werk, de banden met de stakeholders en mogelijk ook de manier van werken.

Focus van support
Vertaal de contextverandering in vereiste veranderingen voor het team. Herzie de teamstructuren, mogelijk nieuwe doelen en werkwijzen. Breng de stem van de stakeholder in.

Het team levert niet

Getriggerd door: de resultaten van het team of de taakprestaties zijn onder de maat. Er is algemene ontevredenheid over de algemene doeltreffendheid van het team. 

Waarom het van belang is
Teams moeten pauzeren, nadenken, zichzelf evalueren en feedback verzamelen over hun prestatie issues. Op basis van die feedback moeten zij zich hervormen, heroriënteren en weer op het goede spoor komen.

Focus van support
Gebruik feedback om de aandacht te richten op de prestaties beïnvloedende zaken die te maken hebben met de samenstelling en de structuur van het team.

Onze Team Performance Coaches