Beter Partneren

Expert Training Programma's

Wij zullen je helpen sterkere zakelijke relaties op te bouwen, de leveringskracht van je teams te vergroten en jou en je team nog meer plezier in het werk bezorgen. 

Masters in Business Expertise
Better Partnering

Masters in Business Expertise

Verhoog de zichtbaarheid, prestaties en zakelijke impact van je experts

Being a leader of a team of professionals, you’d like your experts to perform optimally. Yet, as no situation or a person is alike, at times you may find yourself wondering: 

Hoe kan ik de zichtbaarheid, prestaties en/of zakelijke impact van mijn experts vergroten? Missen ze de capaciteiten om te leveren volgens de behoeften van de belanghebbenden?

Deze en soortgelijke vragen vormen de basis voor het creëren van onze Masters in Business Expertise (MBE) gecertificeerd leerpad.

Wij bieden een selecte groep trainingsprogramma's die je en je team zullen helpen betere resultaten te leveren. Wij zullen je helpen sterkere zakelijke relaties op te bouwen, de leveringskracht van je teams te vergroten en je en het team nog meer van het werk te laten genieten.

Masters in Business Expertise begrijpen dat zij capaciteiten moeten opbouwen die verder gaan dan hun vakgebied en de inhoud die zij beheersen.

MBE Training Programma's

Onze training programma's in een oogopslag

Het Business Partnering programma helpt je teamleden om beter samen te werken met hun belanghebbenden en meer impact te hebben op de business als vertrouwde functionele experts.

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om::

 • gesprekken te voeren met je belanghebbenden om prioriteit in hun agenda te krijgen;
 • professionele relaties te versterken om betrouwbare partners te worden;
 • veel beter om te gaan met lastige belanghebbenden;
 • weerstand tegen innovaties uit jouw vakgebeid te herkennen en ermee om te gaan;
 • voorstellen en plannen te communiceren op een manier die eigenaarschap voor de uitvoering creëert.

Dit programma maakt je team effectiever in het betrekken van belanghebbenden bij je functionele ondersteuningsmogelijkheden en het omgaan met meerdere belanghebbenden die verschillende belangen hebben.

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om:

 • snel belanghebbenden te identificeren en een bruikbaar belanghebbenden landschap in kaart te brengen;
 • te begrijpen hoe belanghebbenden elkaar beïnvloeden;
 • om te gaan met tegenstrijdige standpunten tussen belanghebbenden;
 • tijdig behoeften van belanghebbenden aan te scherpen en barrières te identificeren die hen ervan weerhouden hun doelstellingen te bereiken;
 • vertrouwensrelaties met belanghebbenden op te bouwen;
 • persoonlijke en zakelijke netwerken te ontwikkelen en te gebruiken;
 • de belanghebbenden betrekken om samen te werken en ideeën en oplossingen over te nemen die voortkomen uit je expert functie;
 • projectdoelstellingen en statusupdates duidelijk en beknopt te communiceren;
 • te werken met "lastige karakters" en te weten hoe weerstand om te zetten in positieve resultaten.

Opzettelijk de verborgen waarde van diepgaande functionele expertise ontsluiten, door kritische kennis tijdig en gemakkelijker over te dragen en tegelijkertijd een groeimindset en leercultuur te activeren.

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om:

 • waarde te bieden vanuit je expertisegebied;
 • sneller en effectiever bedrijfskritische kennis vast te leggen, over te dragen en laten groeien;
 • het leervermogen en de prestaties van het team te verhogen;
 • bij te dragen als gewaardeerde leden van een lerende organisatie.

Kennis van de agile methoden en tools is geen garantie voor succes. Daarom richt dit programma zich op het daadwerkelijk laten werken van Agile voor jezelf, je team en je klanten, door te leren omgaan met de menselijke problemen die zich voordoen bij agile werken.

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om:

 • effectief te blijven in moeilijke situaties;
 • met anderen te verbinden om je projecten te versnellen;
 • de impact in veranderende situaties te vergroten;
 • collega's te helpen effectief te blijven in moeilijke situaties;
 • meer impact te creëren, vertrouwen te winnen en je functie in de markt te zetten.

Stel je experts in staat hun inhoud sterk, effectief en relevant te presenteren. Dit trainingsprogramma gaat niet over lichaamstaal of stemgebruik. Het gaat erom de aanwezige psychologische barrières te omzeilen.

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om:

 • voorstellen en plannen te communiceren op een manier die de aandacht trekt en aanzet tot handelen;
 • emoties te raken door story telling;
 • te communiceren op een manier die persoonlijke relaties versterkt;
 • om te gaan met bezwaren van lastige belanghebbenden.

Dit trainingsprogramma maakt je experts effectiever in het omgaan met verschillende belanghebbenden en verschillende belangen. 

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om:

 • het gesprek aan te gaan met je belanghebbende over het vaststellen van de juiste prioriteiten;
 • de relatie met je belanghebbende te versterken zodat je meer betrokken raakt;
 • samen te werken met "lastige" karakters;
 • om te gaan met weerstand, zowel bij jezelf als bij je belanghebbende;
 • weerstand om te buigen.

Help je senior experts hoe zij zichzelf opnieuw kunnen uitvinden en de organisatie vanuit hun vakgebied naar een doorbraak in de markt/business kunnen leiden.

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om:

 • zichzelf en de organisatie te begeleiden bij persoonlijke en organisatorische transformatie;
 • hun kijk op persoonlijk leiderschap en hun vakgebied opnieuw uit te vinden;
 • markttrends te vertalen naar zakelijke relevantie;
 • de markt vorm te geven en voor te bereiden op baanbrekende innovaties;
 • de organisatie voor te bereiden op baanbrekende resultaten door middel van impactvol transformatieontwerp;
 • volgelingen en gelovigen te creëren binnen de organisatie en daarbuiten. 

Software- en procesverbeteringsprojecten richten zich meestal op het product, deadlines en goedkeuring door het management. Dit programma bereidt je team voor op het daadwerkelijk plukken van de vruchten van je innovaties, door bestaande adoptiebarrières aan te pakken.

Video afspelen

Na deelname zullen je experts beter in staat zijn om:

 • een praktische adoptie instrumentenkit te gebruiken voor impactvolle implementatie om "happy makers" te zijn en niet langer "change enforcers“;
 • hun oplossingen met succes in het bedrijf te laten landen door ze beter af te stemmen op de specifieke context en behoeften van de belanghebbenden;
 • creatieve, aantrekkelijke gebruikersgerichte benaderingen voor de implementatie te ontwerpen;
 • te zorgen voor leuke en persoonlijk relevante leerervaringen;
 • ervoor te zorgen dat innovatie de individuele prestaties van gebruikers zichtbaar stimuleert;
 • meer respect en dankbaarheid van gebruikers en management te krijgen.

Ben je geïnteresseerd?

De nieuwste methoden en technologie

Gamificatie, slimme leermiddelen, interactieve workshops en guided practice voor continu leren en verbeteren

Gamified learning

Interactive workshops

Continuos improvement

Deliberate practice

Smart learning tools

Unlocking deep smart

Onze Development Coaches